Sponsor worden?

Sponsoring is vandaag de dag voor een club van levensbelang, of beter gezegd van overlevingsbelang. Dit geldt zeker ook voor een club als TC Souburg, een geprivatiseerde club, wat inhoudt dat alle bezittingen (onderhoud) en activiteiten (organisatie) zelf bekostigd dienen te worden. Daarvoor is het noodzakelijk om de diverse geldstromen goed op te zetten en te onderhouden; geld komt binnen door
contributies-subsidies-sponsorwerving

Het werven van sponsors en het vasthouden ervan is vandaag de dag hoogst noodzakelijk; het heeft voor onze club dan ook hoge prioriteit, maar vergt tegelijkertijd een grote inzet vanuit de club voor de daarbij betrokkenen, m.n. de leden van de sponsorcommissie. Zonder de financiële bijdragen van sponsors zou een vereniging zoals TC Souburg niet of nauwelijks levensvatbaar kunnen zijn. Het bestuur is dan ook alle bedrijven/instellingen die bereid zijn om onze vereniging te ondersteunen zeer dankbaar.

Sponsorcommissie

Bij TC Souburg is de speciaal daartoe in het leven geroepen sponsorcommissie in eerste instantie verantwoordelijk voor alle sponsoractiviteiten, zoals omschreven in het Club Sponsoringplan. Zij neemt alle daarin vermelde taken voor haar rekening. Het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk voor het beleid van de sponsorcommissie.

Doelen

Samengevat is de doelstelling van deze commissie: De vereniging inkomsten en goederen verschaffen, waardoor het verwezenlijken van diverse (extra) uitgaven mogelijk wordt / blijft. O.a. ten behoeve van:
Verbeteren van het spelniveau en het op langere termijn handhaven hiervan. Begeleiden en het voor de vereniging behouden van talentvolle jeugd. Stimulering van spelers van de competitieteams, zowel jeugd als senioren. Het kunnen organiseren van diverse toernooien, met name ook het grote jaarlijkse open toernooi, t.w. het Solar2Enjoy Open Souburg Toernooi. Bekostigen van diverse (extra) benodigde materiële zaken. Imagoverbetering en profilering van de tennisvereniging in het algemeen.

Sponsormogelijkheden

Kort samengevat zijn de sponsormogelijkheden die Tennis Club Souburg (TCS) uw bedrijf kan bieden de volgende:

  • bordsponsoring
  • zuilsponsoring
  • websponsoring (logo met doorlink naar eigen website doorlopend op onze website)
  • sponsormogelijkheden in natura, zoals drukwerk, scoreborden, e.d
  • percentage aankoopbedrag in uw zaak
  • kledingsponsor
  • toernooisponsor
  • diverse sponsorpakketten op maat

Uitgebreide informatie over deze vormen van sponsoring en de eraan verbonden kosten e.d. staan vermeld in onze brochure “Ook sponsor worden van TC Souburg?, een overzicht van mogelijkheden tot sponsoring van onze tennisclub”. Deze brochure wordt u op verzoek gaarne toegezonden ter verdere oriëntering en informatie.

TC Souburg sponsoren?

Sponsor zijn of worden heeft enerzijds te maken met goodwill en liefde voor sport; TC Souburg prijst zich dan ook gelukkig met het feit dat bij de ons sponsorende bedrijven deze positieve houding wordt gesignaleerd. Tegelijkertijd heeft TC Souburg met haar ledenaantal, de competitiespelende teams en de toernooien de middelen om een positieve publiciteit voor haar sponsors te realiseren binnen hun doelgroep(en).

Sponsoring heeft/geeft dan ook een groter bereik dan u denkt, gezien de volgende overwegingen: Eén van de grotere en toonaangevende tennisverenigingen in Zeeland meer dan 40 deelnemende teams aan diverse competities (district en landelijk) organisator van een van de grootste open toernooien in Zeeland (Solar2Enjoy Open Souburg) media-aandacht (Omroep Zeeland, PZC) communicatie met de leden en hun ‘aanhang’ een enorme goodwill in uw doelgroep geen commerciële doelstelling (vrijwilligersorganisatie) liefde voor de (tennis)sport professionele belangen invullen door een goed doel te helpen verwezenlijken vergroten van de naamsbekendheid van uw bedrijf/instelling.

Ten slotte

Wij hopen dat u, na het lezen van het voorgaande, sterk geïnteresseerd bent geraakt om ook sponsor te worden van onze vereniging. Heeft u nog vragen of wenst u in het bezit te komen van onze brochure “Ook sponsor worden van TC Souburg?”, dan kunt u zich wenden tot één van de onderstaande adressen: TC Souburg, Postbus 1077, 4388 ZH, Oost-Souburg of sponsor@tcsouburg.nl.