Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van TC Souburg wordt aangegaan voor de duur van een jaar en ieder jaar op 31 december stilzwijgend met een jaar verlengd. Wie zijn lidmaatschap wil beëindigen dient dat uiterlijk 31 december van het lopende kalenderjaar bij de ledenadministratie kenbaar te maken. Aan wie vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar niet heeft opgezegd, zal de volledige jaarcontributie in rekening worden gebracht.  

Het lidmaatschap van TC Souburg kunt u opzeggen door bij voorkeur het opzegformulier online in te vullen en te versturen. Ook kunt u schriftelijk opzeggen door een berichtje per email te sturen naar ledenadministratie@tcsouburg.nl. In beide gevallen krijgt u van de ledenadministratie een bevestiging van die opzegging. Krijgt u die niet binnen 7 dagen, neemt u dan contact op met de ledenadministratie. Bij een eventueel geschil over wel of niet opgezegd hebben is de opzegbevestiging van de ledenadministratie uw bewijs dat u (op tijd) opgezegd hebt. Bewaar die bevestiging dus tot de contributiefacturen voor het nieuwe seizoen verstuurd zijn.

Opzegformulier