Aanmelden Introducé

Als lid van TC Souburg bestaat de mogelijkheid om tegen een vergoeding van € 5,00 per dag een introducé uit te nodigen. U kunt de betaling voldoen in het tennispaviljoen (indien geopend), aan een bestuurslid of via een vooraf met de ledenadministrateur afgesproken regeling.
U kunt het bedrag ook direct over maken op ING rekening NL38 INGB 0680 5149 61 t.n.v. TC Souburg, o.v.v. Naam, Introducé regeling en Datum + Tijd.

Introducés kunnen uitgenodigd worden in de maanden juli en augustus (onbeperkt) en in de maanden september t/m maart (maximaal 5 keer).
Er is een speciale introducéregeling met onze zusterverenigingen LTC De Schelde en LTC DOS.

Aanmeldformulier