Clubinformatie

Op 13 oktober 1975 kreeg Souburg een tennisclub. Het duurde niet lang, of ze groeide uit tot één van de grootste tennisverenigingen in de provincie met – voor een park als het onze (met 7 banen) – het maximale aantal leden van meer dan 600. Sinds enkele jaren echter hebben ook wij, net als andere tennisverenigingen, te maken met een flinke terugloop van het ledenaantal en momenteel zijn we teruggelopen tot minder dan de helft van het oorspronkelijke aantal. Van de huidige leden is grofweg geschat 38% afkomstig uit Souburg, 23% uit Vlissingen, 33% uit Middelburg, 2% uit Ritthem en 4% van elders.

Luchtfoto TC Souburg

Wat er aan vooraf ging...

De initiatiefnemer tot het oprichten van een tennisvereniging in Oost-Souburg was de heer Dick van de Berg. Hij wist dat de gemeente tennisbanen ging aanleggen op het sportcomplex in Souburg en vond de tijd rijp om te proberen een tennisvereniging van de grond te krijgen.

Samen met enkele andere enthousiastelingen trok hij de stoute schoenen aan. Er werd een advertentie geplaatst in enkele huis-aan-huis-bladen en er werden stencils verspreid. Dit leverde voldoende positieve reacties op om een eerste vergadering te beleggen. De huidige club werd op die vergadering geboren.

Omdat de naamsafkorting L.T.V.S. al door een andere Zeeuwse vereniging werd gebruikt, kreeg Souburg geen (deftige) Lawn Tennis Vereniging, maar werd het een tennisclub, en wel TC Souburg. Terwijl de banen nog niet klaar waren werd er het eerste seizoen (1976) toch al getennist en wel op twee banen aan de Nadorstweg in Middelburg. Het aantal leden groeide al snel uit naar 300, zodat de door de gemeente aangelegde vijf banen in april 1977 met grote dank, maar daarnaast zeker ook met grote gretigheid in gebruik werden genomen.

De Tennisclub Souburg beschikte nu over een “eigen” plek. Omdat de gemeente niet voldoende financiële middelen had voor (gedegen) onderhoud van de banen werd de club weliswaar genoodzaakt zelfwerkzaamheid te tonen. Trots zijn ze dan ook dat in 1990 hun club formeel bezitter is geworden van een prachtig tennispark, dat ze eigenlijk jaren geleden al als hun eigen plek beschouwden.

TC Souburg

TC Souburg anno nu

 • Momenteel (januari 2022) telt TC Souburg  264 actieve leden (waaronder 32 pupillen/junioren).
 • Op ons mooie tennispark kan worden gespeeld op 7 – in 2006-2007 totaal gerenoveerde – tennisbanen, 5 gravel- en 2 ProVision allweatherbanen.                                                                                                                              
 • Twee gravelbanen (het centrecourt) en de twee allweatherbanen zijn voorzien van verlichting.                                   In 2008 werd de renovatie van ons park afgesloten met de realisering van een prachtige mini-tennisbaan voor de allerkleinsten.
 • Op ons park worden tennislessen gegeven op alle niveaus door tennisleraren van TennisSchoolSmit. Onderdeel hiervan is een gestructureerde, planmatige jeugdopleiding, gericht op doorstroming naar optimaal individueel niveau.
 • Jaarlijks wordt door ongeveer 30 teams deelgenomen aan verschillende zomer-, herfst- en wintercompetities. Competities die gespeeld worden op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag of zondag.
  Waar bij de hoogst spelende teams prestatie de boventoon voert, gaat het bij de lager spelende teams vooral ook om gezelligheid.
 • Op de banen van TC Souburg worden jaarlijks naast de eigen Interne WinterCompetitie (sinds 2006) ook een groot aantal andere interne en open toernooien georganiseerd.
  Met gepaste trots melden we dat TC Souburg jaarlijks een regionaal groot(s) – als zeer goed bekend staand en vooral ook gezellig – open toernooi organiseert, t.w. het Souburg Open Toernooi (sinds 2001). Naast veel plaatselijke en regionale talenten mogen we ook steeds vaker deelnemers van ver buiten de eigen provincie begroeten. Het is een van de grootste en… gezelligste toernooien van Zeeland.
 • Verder vinden er het gehele jaar door verschillende niet-tennis-activiteiten plaats, zoals bridge- en klaverjasavonden, een pubquiz, een discoavond en/of feestavond voor de jeugd, e.d.

Gezelligheid

Sportief fanatiek tijdens, maar vooral gezellig na het spel, dat hebben de meeste leden gemeen. Daardoor ook komen tennissers van elders graag in Souburg spelen, want met zoveel spelende teams op zaterdag en zondag en door de week valt daar altijd wel wat te beleven en je ontmoet er meer tennisvrienden en -vriendinnen dan alleen je tegenstanders van die dag.

 

Zelfwerkzaamheid

De tennissers van TCS waren – en zijn nog steeds – in staat en bereid om meer te doen dan alleen een balletje slaan. Naast het zelf aanleggen en onderhouden van de banen deden – en doen – de leden meer, zoals het (ver)bouwen van het clubhuis, het zelf beheren van de kantine, het jaarlijks speelklaar maken van de banen, het onderhouden van de plantenperken, het aanbrengen van een beregeningsinstallatie en het aanleggen van verlichting, het jaarlijks organiseren van een groot open toernooi, het realiseren van een mini-tennisbaan voor de allerkleinsten, enz., enz.

Door het enthousiasme en de inzet van de leden is het park aan het Koopmansvoetpad geworden tot wat het nu is: het mooiste en gezelligste!