----- Actueel ---------------
Coronarichtlijnen TCS
Richtlijnen “Verantwoord tennissen bij T.C. Souburg”Tennisclub TC Souburg werkt toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van zijn tennispark. Naast de 1,5 meter-maatregel zal de club elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden. Deze richtlijnen zijn een aanvulling op het Algemeen Protocol Verantwoord Sporten Jeugd, dat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM en op de Aanvullende-richtlijnen-verantwoord-tennissen-en-padellen, opgesteld door de KNLTB in samenwerking met verenigingsfunctionarissen en leraren.De openstelling van het park geschiedt in fasen.Fase 1 - Jeugd

Deze fase geldt vanaf 29 april 2020 tot nader order en bestaat uit de volgende doelgroepen:

• Jeugd tot en met 12 jaar: zij kunnen onder begeleiding buiten tennissen en hoeven geen 1,5 meter afstand te houden; maximaal 6 kinderen per baan.

• Jeugd van 13 tot en met 18 jaar: zij kunnen onder begeleiding buiten tennissen indien zij 1,5 meter afstand houden; maximaal 4 jongeren per tennisbaan.

Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan.Veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen

Vanaf het moment dat de tennisaccommodatie weer (gedeeltelijk) opengaat voor publiek staat veiligheid voorop voor onze sporters, leraren en vrijwilligers. Om dit te kunnen waarborgen worden de volgende algemene persoonlijke maatregelen gehanteerd.

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten laten gaan.

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.

• Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.

• Douche thuis en niet op de sportlocatie.

• Vermijd het aanraken van je gezicht.

• Schud geen handen.

• Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.Bij het gebruik van het tennispark wordt er een uitdrukkelijk verschil gemaakt tussen Lesactiviteiten en Vrij tennissen.

Lesactiviteiten

• Iedereen die wil lessen moet zich van tevoren aanmelden bij de tennisleraar.

• De tennisleraar stelt het lesschema op.

o Bij trainingen voor jeugd tot en met 12 jaar: maximaal 6 kinderen per baan.

o Bij trainingen voor jeugd 13 tot en met 18 jaar: maximaal 4 jongeren per tennisbaan.

• Vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar is op geen enkel moment toegestaan.

• Het lesschema met aantallen per groep, tijdstip van de lessen en baanindeling wordt doorgegeven aan het bestuur.

• Tussen de trainingen door wordt er 5 minuten pauze gehouden, zodat lesgroepen de ruimte en tijd hebben om elkaar af te wisselen.

• De leraar is verantwoordelijk voor de routing van aankomende en weggaande jeugd.

• De leraar draagt plastic handschoenen.

• De leraar houdt rekening met de afstand tussen de leerlingen bij de oefeningen.

• De betaling van trainingen vindt digitaal vanaf huis plaats.

• Wissel de gebruikte trainingsballen elke dag. Per kleur bal wordt 1 ton gebruikt en voor elke groep van dezelfde kleur op dezelfde dag een nieuwe ton. Dit hoeven niet telkens nieuwe ballen te zijn. Bij gebruikte ballen moet er minimaal 1 dag tussen zitten voordat er weer mee gespeeld mag worden.

• De leraar (of toezichthouders) vegen de banen met (plastic) handschoenen.

• Leenrackets worden meteen na gebruik gedesinfecteerd.

• Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet in noodgevallen. De kantine en het terras zijn gesloten.

Vrij tennissen

• Iedereen die vrij wil tennissen moet dit van tevoren kenbaar maken bij de secretaris door het sturen van een email naar tcsouburg@zeelandnet.nl met vermelding van:

o Naam

o Dag en tijdstip van spelen

o Aantal spelers

Er hoeft niet op toestemming te worden gewacht.

• Bij aankomst op het park moet er gebruik worden gemaakt van het aanwezige afhangbord.

• Het vrij tennissen van alle jeugd zal onder toezicht plaatsvinden van een leraar of toezichthouder. Dit zijn eigen leden die als vrijwilliger de rol van toezichthouder op zich nemen.

• Het bestuur geeft duidelijk aan welke tennisbanen bestemd zijn voor kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar.

• Bij de tennismuur wordt gespeeld:

o tot en met 12 jaar : maximaal 2 personen

o van 13 tot en met 18 jaar: door maximaal 1 persoon

• Op de minibaan wordt gespeeld:

o tot en met 12 jaar : maximaal 4 personen

o van 13 tot en met 18 jaar: maximaal 2 personenTennissers en ouders/begeleiders

• De lessen worden altijd van tevoren ingepland.

• Neem bij vrij spelen je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.

• Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.

• Zorg dat kinderen voor het sporten thuis naar het toilet gaan. Alleen in uiterste nood kan het toilet op de vereniging worden gebruikt. Spreek hiervoor de leraar of toezichthouder aan.

• Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten op de bankjes.

• Geef geen high fives.

• Wissel van baanhelft met de klok mee.

• Leenrackets mogen niet rouleren en worden na gebruik meteen gedesinfecteerd.

Communicatie

• Deze richtlijnen zullen met de leden gecommuniceerd worden via mail, nieuwsbrief en/of website. 
Sponsors
 
klik hier voor meer informatie
 
SponsorKliks
 
“SponsorKliks,
 
Kantine
 
Informatie
 
Inschrijven kantinedienst